№74251: Сигнальный пистолет которуп журсо болобу?

03.06.2021

Саламатсыздарбы!

КРда документи жок сигнальный пистолет холостой патрон менен, которуп жургонго болобу?

Вам ответил
03.06.2021

Саалматсыналарбы,

"Курал жонундо" Кыргыз Республкасынын мыйзамы 1999-жылдын 9-июну № 49   http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/214

3-статья. Жарандык курал

Жарандар тарабынан өзүн-өзү коргоо максатында пайдалануу үчүн, спортко катышуу жана аңчылыкка чыгуу үчүн арналган курал жарандык куралга кирет. Жарандык атылуучу курал удаалаш ок чыгарууну болтурбоого жана ок кутусунда (тегеренүүчү окчонтойунда) 10дон ашык патрон болбоого тийиш.

Жарандык курал:

1) өзүн-өзү коргоо куралы:

— сайсыз, анын ичинде жарадар кылуучу патрондор менен атылуучу курал;

— газ, жарык-үн жана жабырлантчу патрондор менен атылуучу найсыз курал;

— газ куралы: газ тапанчалары менен револьверлери, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан колдонууга уруксат берилген жаш агызуучу жана кычыштыруучу заттар менен жабдылган механикалык жол менен чачуучулар, аэрозолдук жана башка түзүлүштөр;

— мамлекеттик стандарттардын талаптарына ылайык келген чектеги чендери бар электр менен эстен тандыруучу түзүлүштөр жана учкун чыгаргычтар;

2) спорттук курал:

— сайлуу мылтык;

— сайсыз мылтык;

— канжар уч;

— найдын оозунан чыгуу кубаты 3 Джоулдан ашкан пневматикалык;

3) аңчылык курал:

— сайлуу найы бар мылтык;

— атылуучу сайлуу, анын ичинде 140 миллиметрден ашпаган сайлуу мылтык;

— аралашма мылтык;

— найдын оозунан чыгуу кубаты 25 Джоулдан ашпаган;

— канжар уч.

(КР 2002-жылдын 27-июнундагы № 1122010-жылдын 19-февралындагы № 32 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

8-статья. Жарандык жана кызматтык куралды соодалоого белгиленген чектөөлөр

Кыргыз Республикасынын аймагында төмөнкүлөргө тыюу салынат:

1) жарандык жана кызматтык курал катары:

— ок кутусунун (тегеренүүчү окчонтоюнун) сыйымдуулугу 10 патрондон көбүрөөк, найынын же тулкусунун узундугу 500 миллиметрден кемирээк жана куралдын жалпы узундугу 800 миллиметрден ашыгыраак, ошондой эле заводдук конструкциясы анын узундугун ар кандай бөлүктөр менен куроо аркылуу же жыйналма кундактын жардамы менен 800 миллиметрге чейин өзгөртүлүшү каралган, атайын аңчылык мылтыктардан тышкары;

— башка буюмдарга окшоштурулган атылуучу куралды;

— сайлуу атылуучу куралдын патрондоруна эсептелип жасалган сайсыз атылуучу куралды;

— спорттук шаймандарды кошпогондо, шалк этмелерди, кастеттерди, сурикендерди, бумерангдарды уруучу-жанчуучу жана ыргытып уруу үчүн атайын ылайыкташтырылган башка буюмдарды;

— калканычтарды тешүүчү, күйгүзүүчү, кесүүчү же от куйруктуу октору бар патрондорду, ошондой эле газ пистолеттери жана револьверлери үчүн чачма салынган патрондорду;

— радиоактивдүү нурлануу жана биологиялык залалга алып келүүчү куралдарды жана башка буюмдарды;

— нерв-шал кылуучу, ууландыруучу жана башка заттар менен дүрмөттөлгөн, аларды колдонуу тизмеси Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан тыюу салынган газ куралын жана анын ок-дарыларын;

— бир метрден ашыгыраак аралыкта турган адамдын ден соолугуна орточо оордуктагы залал келтирүүгө жөндөмдүү газ куралын жана анын ок-дарыларын;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген талаптарга ылайык келбеген техникалык мүнөздөмөсү болгон куралды жана алардын ок-дарыларын;

— чендик көрсөткүчтөрү мамлекеттик стандарттар тарабынан белгиленген чоңдуктардан ашык өзүн-өзү коргоонун найсыз атылуучу куралын, электр менен эстен тандыруучу түзүлүштөрдү жана учкун чыгаруучуларды;

— канжар уч сайылма куралды жана бычактарды, кнопканы же рычагды басканда канжары сабынан өзү чыга калуу менен тиешелүү түзүлүш аркылуу бекип токтоп калуучу, же оордуктун болбосо тез кыймылдоонун эсебинен чыга калуучу узундугу 90 миллиметрден узунураак, өзү токтоп калуучу канжарларды жана бычактарды;

2) спорт объекттеринен сырткары жайларда айбанаттар дүйнөсүнүн объекттеринин кыймылын чектөөгө жана аларга дары куюуга байланышкан илимий изилдөө жана алдын алуу иштерин өткөрүү үчүн жааларды жана арбалеттерди сактоону жана пайдалануудан башка, сайлуу найы бар куралды же болбосо найдын оозунан чыгуу кубаты 7,5 Джоулдан ашык, калибри 4,5 миллиметр пневматикалык спорттук куралды, же калибри 4,5 миллиметрден чоңураак пнематикалык спорттук куралды, ошондой эле спорттук канжар уч жана ыргытма куралды сактоого жана пайдаланууга;

3) жарандык жана кызматтык куралга үнсүз атуу үчүн шаймандарды жана аларды пайдалануунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленүүчү аңчылык үчүн кароолдорду пайдаланууну албаганда, түн ичинде көрүү үчүн кароолдорду (кароол комплекстерин) жайгаштырууга жана аларды сатууга;

4) куралды почта аркылуу жөнөтүүгө;

5) чогулуштарды өткөрүүдө жарандардын курал алып жүрүүсүнө, алкоголдук, баңгилик же токсикомандык мас абалында курал алып жүрүүсүнө, билим берүү уюмдарынын жана саламаттык сактоо уюмдарынын, алкоголдук продукцияны сатуучу коомдук тамактануу уюмдарынын аймактарында, ошондой эле мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жайгашкан имараттарда курал алып жүрүүсүнө;

6) көрсөтүлгөн куралды ташуу же транспортто ташуу учурларын албаганда, өзүн-өзү коргоо максатында жарандын атылуучу куралды алып жүрүүсүнө;

7) (КР 2002-жылдын 27-июнундагы № 112 Мыйзамына ылайык алынып салынган);

8) Жарандык жана кызмат куралынын мамлекеттик кадастрына киргизилбеген комиссиялык куралды жана ок-дарыларды жана аны сактоого же сактоо жана алып жүрүү укугуна ээсинин тиешелүү уруксатын ички иштер органдарынын кат жүзүндөгү уруксатысыз адистештирилген дүкөндөрдөн сырткары сатууга;

9) билим берүү уюмдарынын, саламаттык сактоо жана коомдук тамактануу уюмдарынын аймактарында, ошондой эле мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жайгашкан имараттарда жарандык, кызматтык куралдарды жана алардын ок-дарыларын сатууга.

(КР 2002-жылдын 27-июнундагы № 1122010-жылдын 19-февралындагы № 322013-жылдын 30-июлундагы № 1712015-жылдын 28-апрелиндеги № 89 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Урматтоо менен,

Муратбек Азимбаев

тел.: 0700987794; 0776987794 WhatsApp, Telegram, Signal

Эл.почта: muratbek@azimbaev.pro

Skype: muratbek.azimbaev

Очень Важно! Дисклеймер (англ. Disclaimer) — письменный отказ от ответственности за возможные деликтные последствия того или иного поступка в результате действий заявившего данный отказ либо третьих лиц. Под деликтными понимаются любые виды ответственности заявителя. Вы можете не соглашаться с частным мнением Муратбека Азимбаева по вашим вопросам на этом портале http://www.law.kg. Муратбек Азимбаев не даёт заявлений или гарантий, прямых или косвенных, в отношении полноты, точности, достоверности или соответствия содержимого за мнение по вашим вопросам. Мнения Муратбека Азимбаева на портале http://www.law.kg носят информативный характер и не является юридической и иной консультацией. Для изучении ответа на любой из вопросов обращайте внимание на дату публикации. Если с момента размещения ответа прошло значительное количество времени, законодательство, которым регламентируется конкретный вопрос, могло измениться. Соответственно, предложенное Муратбеком Азимбаевым решение может оказаться неактуальным. Муратбек Азимбаев не несет ответственность за любые прямые или косвенные или аналогичные убытки или ущерб любого рода, возникшие в связи с мнением на ваши вопросы на портале http://www.law.kg, за  неточность или упущения,  а также любым решением, которое принимают посетители портала http://www.law.kg на основе информации от Муратбека Азимбаева. Ссылки на ответ на ваш вопрос на портале http://www.law.kg только  с разрешения Муратбека Азимбаева

 • Авторизация
  *
  *
  Регистрация
  *
  *
  *
  Пароль не введен
  *
  Поставьте галочку
  Генерация пароля