№68035: Жолок пул

11.09.2020

Саламатсызбы?

Мен Кадамжай районунда каттоодо турамын, жолдошум каза болуп, эки балма беш жылдан бери айына 1000дон 2000мин жолок пул аламын.

Жашоо шартка байланыштуу Баткенде жашаймын, балдарым да Баткенде окушат, Кадамжайдагы соцпомоштогу кызматкерлер чалып, кайсы жерде жашасаныз балдардын документини ошол жактын соцпомошуна которуп кетиниз, болбосо жолок пул алалбайсыз дешти.

Каттоодо болсом , чарба китептерим деле бар.

Кадамжайдан эле ала берсем болбойбу?

Вам ответил
11.09.2020

Саламатсыналарбы,

Кадамджайдан жашаган жеринизден справканын негизинде жөлөк пул аласыз. Мамлекеттик жөлөкпулдар алуучунун иш жүзүндө жашаган жери боюнча дайындалат.

Мамлекеттик жөлөкпулдарды дайындоо жөнүндө кайрылуу арыз кабыл алынган күндөн тартып 10 жумушчу күндөн ичинде каралат. Арызды кабыл алуудан баш тартууга жол берилбейт.

16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандарга (үй-бүлөлөргө) "үй-бүлөгө көмөк" ар айлык жөлөкпул бала (балдар) алуучу менен бирге жашаган учурда дайындалат.

Мамлекеттик жөлөкпулдардын түрлөрү:

1) "балага сүйүнчү" — ар бир бала төрөлгөндө бир жолку төлөө;

2) "үй-бүлөгө көмөк" — 16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандарга (үй-бүлөлөргө) ар айлык жөлөкпул;

3) "социалдык жөлөкпул" — пенсиялык камсыз кылууга укугу жок адамдарга ар айлык жөлөкпул.

Мамлекеттик жөлөкпулдардын өлчөмдөрү бюджеттин мүмкүнчүлүктөрүнө жана жашоо минимумун эске алуу менен экономиканын абалына жараша Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан жыл сайын белгиленет.

Пенсиялык камсыз кылууга укугу жок адамдар жана төмөнкү куракка жеткен: эркектер — 65 жаш, аялдар — 60 жаш; баатыр-энелер — 55 жаш үчүн ар айлык социалдык жөлөкпулдун өлчөмү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарына ылайык белгиленген пенсиянын базалык бөлүгүнөн жогору эмес өлчөмдө белгиленет.

Ар айлык социалдык жөлөкпул пенсиялык камсыз кылууга укугу болбогондо төмөнкү эмгекке жөндөмсүз адамдарга дайындалат:

1) ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдарга — 18 жашка чейин;

2) бала кезинен I, II жана III топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга;

3) I, II жана III топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга;

4) улгайган жарандарга (эркектерге — 65 жашка, аялдарга — 60 жашка чыкканы боюнча);

5) баатыр энелерге — 55 жашка чыкканы боюнча;

6) балдарга ата-энесинин биринен айрылган учурда;

7) балдарга ата-энесинин экөөнөн тең айрылган учурда;

8) ВИЧ/СПИДге чалдыккан энелерден төрөлгөн балдарга — алар 18 айга толгонго чейин.

2. Ушул беренеде каралган ар айлык социалдык жөлөкпулдардын ар кандай түрлөрүнө укугу бар болгондо, ар айлык социалдык жөлөкпулдардын ар кандай түрлөрүнө укугу бар адамдын тандоосу боюнча бир гана жөлөкпул (ата-энесинин биринен же экөөнөн тең ажыраган ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдарга жана бала кезинен ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга ар айлык социалдык жөлөкпулдан тышкары) дайындалат.

3. Ар айлык социалдык жөлөкпул төмөнкүлөргө дайындалат:

1) ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү 18 жашка чейинки балдарга — МСЭК майыптыгын белгилеген учурдан тартып, эгерде жөлөкпул үчүн кайрылуу жана бардык керектүү документтерди тапшыруу МСЭК маалымкат берген күндөн тартып 6 айдан кечиктирбестен берилсе, көрсөтүлгөн мөөнөт өткөндөн кийин — жөлөкпул үчүн кайрылуу жасалган айдан кийинки айдын биринчи күнүнөн тартып — алар 18 жашка чыкканга чейин;

2) бала кезинен ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга, пенсиялык камсыз кылууга укугу жок ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарга — МСЭК майыптыгын белгилеген учурдан тартып, эгерде жөлөкпул үчүн кайрылуу жана бардык керектүү документтерди тапшыруу МСЭК маалымкат берген күндөн тартып 6 айдан кечиктирбестен берилсе, көрсөтүлгөн мөөнөт өткөндөн кийин — жөлөкпул үчүн кайрылуу жасалган айдан кийинки айдын биринчи күнүнөн тартып — МСЭК маалымкатынын колдонуу мөөнөтү бүткөнгө чейин;

3) багуучусунан айрылган учурда, аларда пенсиялык камсыз кылууга укугу болбогон балдарга — ар айлык социалдык жөлөкпулга укугу келип чыккан күндөн тартып, эгерде жөлөкпул үчүн кайрылуу жана бардык керектүү документтерди тапшыруу бул укук келип чыккан учурдан тартып 12 айдан кечиктирбестен берилсе, көрсөтүлгөн мөөнөт өткөндөн кийин — жөлөкпул үчүн кайрылуу жасалган айдан кийинки айдын биринчи күнүнөн тартып — алар 16 жашка чыкканга чейин; жалпы билим берүүчү уюмдардын окуучуларына — алар окууну аяктаганга чейин; кесиптик баштапкы окуу жайларынын окуучуларына, орто жана жогорку кесиптик окуу жайларынын күндүзгү формасында окуган студенттерине — алар окууну аяктаганга чейин, бирок алар 23 жашка чыккандан көп эмес;

4) ВИЧ/СПИДге чалдыккан энелерден төрөлгөн балдарга, — төрөлгөн күндөн тартып, эгерде жөлөкпул үчүн кайрылуу жана бардык зарыл документтерди тапшыруу төрөлгөн күндөн тартып 6 айдан кечиктирбестен берилсе, көрсөтүлгөн мөөнөт өткөндөн кийин — жөлөкпул үчүн кайрылуу жасалган айдан кийинки айдын биринчи күнүнөн тартып — алар 18 айга толгонго чейин;

5) эркектерге — 65 жашка чыкканы боюнча, аялдарга 60 — жашка чыкканы боюнча, эгерде жөлөкпул үчүн кайрылуу жана бардык зарыл документтерди тапшыруу эркектер 65 жашка, ал эми аялдар — 60 жашка чыккан күндөн тартып 6 айдан кечиктирбестен берилсе, көрсөтүлгөн мөөнөт өткөндөн кийин — жөлөкпул үчүн кайрылуу жасалган айдын кийинки айынын биринчи күнүнөн тартып — өмүр бою;

6) баатыр энелерге — 55 жашка чыкканы боюнча, эгерде жөлөкпул үчүн кайрылуу жана бардык зарыл документтерди тапшыруу алар 55 жашка чыккан күндөн тартып 6 айдан кечиктирбестен берилсе, көрсөтүлгөн мөөнөт өткөндөн кийин жөлөкпул үчүн кайрылуу жасалган айдын кийинки айынын биринчи күнүнөн тартып — өмүр бою.

Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы 2017-жылдын 28-июлу № 163 http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/111670

Сүйүнчү жана жөлөк пул качан жана кандай шартта берилет? 7 суроого жооп Дагы: https://sputnik.kg/Kyrgyzstan/20171004/1035540801/sujunchu-zhana-zholok-pul-kachan-zhana-kandaj-shartta-berile-bashtajt.html

ЖӨЛӨКПУЛ (ПОСОБИЕ) ДЕГЕН ЭМНЕ? Же аны кимдер алууга укуктуу https://aimak.kg/eldin_unu/okurmandardyn_pikir/25436-zh%D3%A9l%D3%A9kpul-posobie-degen-emne-zhe-any-kimder-aluuga-ukuktuu.html

Урматтоо менен,

Муратбек Азимбаев

тел.: 0700987794; 0776987794; 0550987794 WhatsApp, Telegram, Signal

Эл.почта: muratbeka@gmail.com

Skype: muratbek.azimbaev

Очень Важно! Дисклеймер (англ. Disclaimer) — письменный отказ от ответственности за возможные деликтные последствия того или иного поступка в результате действий заявившего данный отказ либо третьих лиц. Под деликтными понимаются любые виды ответственности заявителя. Вы можете не соглашаться с частным мнением Муратбека Азимбаева по вашим вопросам на этом портале http://www.law.kg. Муратбек Азимбаев не даёт заявлений или гарантий, прямых или косвенных, в отношении полноты, точности, достоверности или соответствия содержимого за мнение по вашим вопросам. Мнение Муратбека Азимбаева на портале http://www.law.kg носит информативный характер и не является юридической и иной консультацией. Для изучении ответа на любой из вопросов обращайте внимание на дату публикации. Если с момента размещения ответа прошло значительное количество времени, законодательство, которым регламентируется конкретный вопрос, могло измениться. Соответственно, предложенное Муратбеком Азимбаевым решение может оказаться неактуальным. Муратбек Азимбаев не несет ответственность за любые прямые или косвенные или аналогичные убытки или ущерб любого рода, возникшие в связи с мнением на ваши вопросы на портале http://www.law.kg, за  неточность или упущения,  а также любым решением, которое принимают посетители портала http://www.law.kg на основе информации от Муратбека Азимбаева. Ссылки на ответ на ваш вопрос на портале http://www.law.kg только  с разрешения Муратбека Азимбаева.

 • Вам ответил
  11.09.2020

  Саламатсызбы

  сиз ушул маселе менен алардан кагаз турундо маалымат алышыныз керек.

  кийин прокуратурага барып мыйзамдуулугун текшерип алдыртсаныз болот.

  Маселелер болсо кайрылсаныз болот:

  + 996 (880) 10-15-94 (WhatsApp, Telegram)

  + 996 (704) 28-60-99 (WhatsApp, Telegram)

  электронная почта: legislator95@gmail.com

  электронная почта: Lawyer.talas@gmail.com

  Instagram: lawyer.kg

  С уважением,

  Жаныбеков Нурсултан Жаныбекович

  Авторизация
  *
  *
  Регистрация
  *
  *
  *
  Пароль не введен
  *
  Поставьте галочку
  Генерация пароля