№73978: Мен Кыргызстандын жаранымын, жубайым Өзбекстан жараны

26.05.2021

Саламатсызбы,

Мен Кыргызстандын жаранымын, жубайым Өзбекстан жараны.

Жубайым Кыргызстан жарандыгын кантип алат

Вам ответил
26.05.2021

Саламатсызбы, Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы жарандык боюнча комиссияга кайрылгыла.

0
Вам ответил
26.05.2021

Салматсыналарбы,

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 2007-жылдын 21-майы № 70 Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө (КР 2011-жылдын 13-июлундагы № 942012-жылдын 10-февралындагы № 62012-жылдын 17-мартындагы № 23 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202103/50?cl=ky-kg&mode=tekst

8-статья. Никеге турууда же нике бузууда Кыргыз Республикасынын жарандыгы

1. Кыргыз Республикасынын жаранынын чет өлкөлүк жаран же жарандыгы жок адам менен никеге турушу, ошондой эле андай никени бузушу алардын жарандыгын өзгөртпөйт.

2. Жубайлардын биринин жарандыгынын өзгөрүшү экинчисинин жарандыгынын өзгөрүшүнө алып келбейт.

3. Никенин бузулушу ошол никеден төрөлгөн же жубайлар асырап алган балдардын жарандыгын өзгөртүүгө алып келбейт.

13-статья. Жалпы тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуунун шарттары

1. Чет элдик жарандар жана 18 жашка чыккан жарандыгы жок адамдар жалпы тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө расмий өтүнүч менен төмөнкүдөй учурларда кайрылууга укуктуу:

1) арыз берген учуруна чейин акыркы беш жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу, үзгүлтүксүз жашап турушса Бир жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары үч айдан ашпаган мөөнөткө чыккан адамдын жашоо мөөнөтү үзгүлтүксүз деп эсептелет;

2) пикир алышуу үчүн жетиштүү көлөмдө мамлекеттик же расмий тилде сүйлөй алса, мамлекеттик же расмий тилди билүү деңгээлин аныктоонун тартиби жарандык маселелерди кароонун тартиби жөнүндө жобо менен белгиленет;

3) Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого милдеттенсе;

4) жашоо үчүн каражат булагы болсо;

2. Ушул статьянын 1-бөлүгүнүн 1-пунктунда белгиленген Кыргыз Республикасынын аймагында чет элдик жарандар жана жарандыгы жок адамдардын жашоо мөөнөтү, эгерде төмөнкүдөй негиздердин бирөө гана болгон учурда, үч жылга чейин кыскартылат:

1) (КР 2012-жылдын 17-мартындагы №23 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)

2) илим, техника, маданият жаатында жогорку ийгиликтерге жетишсе, ошондой эле Кыргыз Республикасы кызыкдар болгон кесипке, болбосо адистикке жетишсе;

3) Кыргыз Республикасынын экономикасынын артыкчылыктуу тармагына инвестиция чегерсе Инвестиция чегерүүнүн тартиби жана өлчөмү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет;

4) алар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык качкындар катары таанылса.

(КР 2012-жылдын 17-мартындагы № 23 Мыйзамынын редакциясына ылайык) 

14-статья. Жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу

1. 18 жашка чыккан чет элдик жарандар жана жарандыгы жок адамдар жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө расмий өтүнүч менен кайрылууга укуктуу 13-статьянын 1-бөлүгүнүн 1-пунктунда белгиленгендей, эгерде мыйзамда белгиленген тартите күчүнө кирген мамлекеттер аралык макулдашууларда башкача каралбаса, алардын Кыргыз Республикасынын аймагында жашоо мөөнөтү төмөнкүдөй учурларда бир жылга чейин кыскартылат, эгерде:

1) ата-энесинин бирөө Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган жана Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган болсо;

2) Кыргыз ССРинде төрөлсө жана мурдагы СССРдин жараны болсо;

3) Кыргыз Республикасынын жарандыгы калыбына келтирилет.

2. Чет мамлекеттин жарандыгы бар же жарандыгы жок, этностук кыргыз болуп саналган адамдар, Кыргыз Республикасынын мурдагы жарандары Кыргыз Республикасына туруктуу жашоо үчүн кайтып келгенде, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жараны менен никеге турган, Кыргыз Республикасына туруктуу жашоо үчүн келген аял жынысындагы чет мамлекеттин жарандары жана жарандыгы жок адамдар, Кыргыз Республикасынын аймагында жашап туруунун мөөнөтү жөнүндө шарттар коюлбастан жана 13-статьяда жана ушул статьянын 1-бөлүгүндө каралган шарттар сакталбастан мыйзамдарда белгиленген мөөнөттөрдө Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алынат. Аларды Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу алардын башка мамлекеттин жарандыгынан баш тартуусун көрсөтүү менен, башка мамлекеттин жарандыгынан алдын ала чыгуусуз эле Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү кайрылууларынын негизинде жүзөгө ашырылат.

3. Кыргыз Республикасынын жарандыгына ушул Мыйзамдын 13-статьясынын 1-бөлүгүндө каралган шарттарды сактабастан жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте төмөндөгүлөр кабыл алынат:

1) ата-энесинин бирөө Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган бала — ошол ата-энесинин арызы жана башка ата-энесинин баланын Кыргыз Республикасынын жарандыгын алууга жазуу жүзүндөгү макулдугу боюнча. Эгерде бала Кыргыз Республикасынын аймагында жашап турса, андай макулдук талап кылынбайт;

2) жалгыз ата-энеси Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган бала ошол ата-эненин арызы боюнча;

3) камкордукка же көзөмөлдүккө алынган бала же ишке жарамсыз адам, — Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ камкордукка же көзөмөлдүккө алган адамдын арызы боюнча.

4. Ушул статьянын 1 жана 2-бөлүгүндө көрсөтүлгөн адамга 13-статьянын 1-бөлүгүнүн 3 жана 4-пункттарында каралган талаптар жайылтылат.

(КР 2012-жылдын 17-мартындагы №23 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

33-статья. Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдарына

сунуш кылынуучу документтердин тизмеги

 

1. Чет өлкөнүн жарандары же жарандыгы жок адамдар өздөрү жашаган жердеги ички иштер органдарына же дипломатиялык өкүлчүлүктөр менен консулдук мекемелерге төмөндөгүдөй документтерди беришет:

1) эки нускадагы Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө арыз-анкета;

2) арыз берген адамды тастыктаган документтердин (паспорт, жарандыгы жок адамдар үчүн жашап турууга берилген укук) түп нускасы жана ксерокөчүрмөсү;

3) эки фотосүрөт;

4) мамлекеттик салымдарды (консулдук жыйымдарды) төлөгөндүгү тууралу квитанция же аларды төлөөдөн бошотулгандыгы тууралу документ;

5) жашап туруш үчүн мыйзамдуу каражаттардын булактарынын бар экендиги жөнүндө документ (жеке адамдын кирешеси жөнүндө справка, салык органдары тарабынан белги коюлган жеке адамдардын кирешесине салынган салыктар боюнча декларация, иштеген жеринен справка, эмгек китепчеси, пенсиялык ырастамасы, жөлөкпул алып жаткандыгы жөнүндө социалдык коргоо органдарынын маалымкаты, алимент алып жаткандыгынын аныктамасы, эсеп-кысап номерин көрсөтүү менен кредиттик мекемелердеги салымдары жөнүндө маалымкат; мураска укугу жөнүндө күбөлүк, арыз берүүчү багуусунда турган адамдын кирешеси жөнүндө маалымкат, же тыюу салынбаган мыйзамдуу иш-аракеттерден алынган кирешелерди ырастаган башка документтер);

6) Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу, үзгүлтүксүз жашагандыгын ырастаган документ (жашап турууга берилген укук, катталгандыгы жөнүндө белги, айыл өкмөтүнөн маалымкат);

7) арыз берүүчүнүн мамлекеттик же расмий тилди билүүсүнүн деңгээлин ырастаган документ. Мындай маалымкат кыргыз же орус тилин окуткан окуу жайын бүткөндүгү тууралу документи бар адамдардан талап кылынбайт.

2. Эгерде арыз берүүчү жашы жетелек балдарын да Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө кошо суранса, анда ушул Мыйзамда каралган шарттарга ылайык, төмөнкүлөр талап кылынат:

1) нике жөнүндө (никенин бузулгандыгы жөнүндө), балдардын туулгандыгы жөнүндө, камкорчуну же көздөөчүнү белгилегендиги, ата-энелик укуктан ажыратылгандыгы тууралу күбөлүктөрдүн түп нускасы же көчүрмөсү;

2) жарандуулугун өзгөртүүгө 14-18 жаштагы балдардын нотариалдык түрдө күбөлөндүрүлгөн жазуу жүзүндөгү макулдугу.

3. Ушул Мыйзамдын 14-статьясынын 2-бөлүгүнө ылайык документтерди тапшырган учурда ушул статьянын 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн документтерге кошумча түрдө төмөндөгү документтер тиркелет, эгерде арыз берүүчү:

1) Кыргыз Республикасынын жараны менен никеде турса — никелешүү жөнүндө күбөлүк;

2) Кыргыз Республикасы үчүн кызыкчылык туудурган илим, техника, маданият тармагында жетишкендиктерге же кесипке, болбосо квалификацияга ээ болсо — арыз берүүчүнү Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө кызыкчылыгы бар мамлекеттик органдын сунуштамасы;

3) Кыргыз Республикасындагы качкын болсо — качкындын ырастамасы. Ушул статьянын 1-бөлүгүнүн 2-пунктунда жана 5-пунктунда көрсөтүлгөн документтер — эгерде алар жок болсо сунуш кылынбайт;

4) Кыргыз Республикасынын экономикасына инвестицияны алып келсе Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары тарабынан берилген алып келинген инвестицияны ырастаган документ.

4. Жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу боюнча документтер берилген учурда кошумча түрдө ушул Мыйзамдын биринчи бөлүгүндө көрсөтүлгөн документтерге төмөндөгү документтердин бири кошо берилет, эгерде арыз берүүчү:

1) Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналган ата-энесинин биринде болсо — арыз берүүчүнүн туулгандыгы тууралу күбөлүктүн жана ата-энесинин жарандуулугун ырастаган документтин көчүрмөсү;

2) Кыргыз Республикасында төрөлсө — Кыргыз Республикасында төрөлгөндүгүнүн фактысын ырастаган документ;

3) чет мамлекеттин жарандыгы бар же чет мамлекеттин аймагында жашап турган кыргыз улутундагы адам болсо — кыргыз улутуна таандык экенин же ата-энесинин биринин кыргыз улутунда экендигин ырастаган документ, ушул статьянын 1-бөлүгүндөгү 6-пунктта көрсөтүлгөн документтер сунуш кылынбайт.

22-статья. Башка мамлекеттин жарандыгын Кыргыз Республикасынын жараны деп таануу

1. Кыргыз Республикасынын жараны Кыргыз Республикасынын жараны бойдон калуу менен төмөнкү учурларда башка чет мамлекеттин жарандыгын ала алат:

— эгерде башка мамлекеттин жарандыгын алуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана чет мамлекеттин мыйзамдарына карама-каршы келбесе;

— эгерде мамлекеттер ортосунда мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген кош жарандык маселеси боюнча Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдер бар болсо;

2. Кыргыз Республикасында төмөндөгүдөй учурларда кош жарандык таанылбайт:

— Кыргыз Республикасы менен чектешкен мамлекеттин жарандары үчүн;

— ушул Мыйзамдын 16-статьясында каралган адамдар үчүн.

3. Кош жарандыгы бар Кыргыз Республикасынын жарандары Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Кыргыз Республикасынын судьясы, укук коргоо органдарынын кызматкерлери, коргоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарынын кызматкерлери боло алышпайт, ошондой эле мамлекеттик бийлик органдарында жетекчи кызматтарды ээлей алышпайт.

4. Кош жарандыкты токтотуу, калыбына келтирүү жана андан чыгуу ушул Мыйзамда белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын жарандыгын токтотуу, калыбына келтирүү жана андан чыгуу кандай жүргүзүлсө, ошондой жүргүзүлөт.

5. Кыргыз Республикасында кош жарандыкты алган адам Кыргыз Республикасынын жараны катары ушул Мыйзамда белгиленген тартипте каттоодон өтүүгө милдеттүү.

6. Кыргыз Республикасында кош жарандык ушул Мыйзамдын 23-статьясында каралган фактылар аныкталган учурда бир тараптуу тартипте жокко чыгарылат.

(КР 2011-жылдын 13-июлундагы № 94 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

Урматтоо менен,

Муратбек Азимбаев

тел.: 0700987794; 0776987794 WhatsApp, Telegram, Signal

Эл.почта: muratbek@azimbaev.pro

Skype: muratbek.azimbaev

Очень Важно! Дисклеймер (англ. Disclaimer) — письменный отказ от ответственности за возможные деликтные последствия того или иного поступка в результате действий заявившего данный отказ либо третьих лиц. Под деликтными понимаются любые виды ответственности заявителя. Вы можете не соглашаться с частным мнением Муратбека Азимбаева по вашим вопросам на этом портале http://www.law.kg. Муратбек Азимбаев не даёт заявлений или гарантий, прямых или косвенных, в отношении полноты, точности, достоверности или соответствия содержимого за мнение по вашим вопросам. Мнения Муратбека Азимбаева на портале http://www.law.kg носят информативный характер и не является юридической и иной консультацией. Для изучении ответа на любой из вопросов обращайте внимание на дату публикации. Если с момента размещения ответа прошло значительное количество времени, законодательство, которым регламентируется конкретный вопрос, могло измениться. Соответственно, предложенное Муратбеком Азимбаевым решение может оказаться неактуальным. Муратбек Азимбаев не несет ответственность за любые прямые или косвенные или аналогичные убытки или ущерб любого рода, возникшие в связи с мнением на ваши вопросы на портале http://www.law.kg, за  неточность или упущения,  а также любым решением, которое принимают посетители портала http://www.law.kg на основе информации от Муратбека Азимбаева. Ссылки на ответ на ваш вопрос на портале http://www.law.kg только  с разрешения Муратбека Азимбаева

0
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Поставьте галочку
Генерация пароля