№85449: Малопродуктивная земля

27.09.2021

Озум жашаган айылдан асылдуулугу томон жерди айыл чарба иштетууго жер кестирип Алам болобу? береби айыл окмот?

Вам ответил
28.09.2021

Саламатсыналарбы,

Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерин өздөштүрүүгө жана айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүүгө берүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын
17-июнундагы № 306 токтому менен бекитилген (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 11-сентябрындагы № 510 токтомунун редакциясына ылайык) http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/94714/20?cl=ky-kg&mode=tekst

I. Жалпы жоболор

1. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерин өздөштүрүүгө жана айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүүгө берүүнүн тартиби жөнүндө бул жобо (мындан ары — Жобо) Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 32-статьясына ылайык иштелип чыккан.

2. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлери — бонитетинин баллы төмөн жана арык, структурасыз топурак кыртыштуу, мелиорациялык жактан жакшыртуу үчүн көп чыгымды талап кылуучу айыл чарба жерлери.

3. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерине төмөнкүдөй жерлер кирет:

— кайрак айдоодо, кысыр аңызда — бонитетинин баллы 20 дан ашык эмес, дан бирдигиңдеги түшүмдүүлүгү 5 ц/га жетпеген, топурак кыртышынын үстүңкү катмары бузулгандыктан деградацияланган, топурагы катуу эрозияланган, абдан туздуу жана шорлуу, абдан саздак, абдан таштак жерлер;

— көп жылдык өсүмдүктөр өскөн жерлерде — бонитетинин баллы 20дан ашык эмес, дан бирдигиндеги түшүмдүүлүгү 5,6 ц/га жетпеген, суу жана сугаруу булагы жок болгондуктан катып калган, абдан туздуу жана шордуу, бадалдуу, абдан таштак, мөмө-жемиш бербеген жерлер;

— чабындыларда — бонитетинин баллы 20 дан ашык эмес, тоют бирдигиндеги түшүмдүүлүгү 2,8 ц/га жетпеген, абдан таштак жана саздак, абдан туздуу жана шордуу, узак убакыт бою ашыкча нымдуу шартта болгон жерлер;

— (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 11-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 11-сентябрындагы № 510 токтомунун редакциясына ылайык)

4. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерин өздөштүрүүнүн максаты айыл чарба өндүрүшүндө пайдаланылчу жерлердин топурак кыртышын жакшыртууну, түшүмдүүлүгүн арттырууну, жаратылышта экологиялык тең салмакты сактоону көздөйт.

5. Өздөштүрүү объектилери — ушул Жобонун 3-пунктунда көрсөтүлгөн, мамлекеттик менчикте турган (мамлекеттик токой фондунун, өзгөчө корголуучу жаратылыштык аймактардын жерлеринен башкалар) асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлери болот.

6. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлери өздөштүрүүгө иштетилчү мезгилде айыл чарбалык өндүрүш жүргүзүү үчүн 7ден 10 жылга чейин убактылуу пайдаланууга берилет.

Жер пайдалануучу жер участокту өздөштүрүү боюнча курулуш жана мелиорация жумуштарын долбоордук-сметалык документтердин негизинде жүргүзөт.

7. Өздөштүрүлгөн жер участогу пайдалануу мөөнөтү бүткөндөн кийин ушул Жобонун талаптарына ылайык менчикке берилсе болот.

8. Өздөштүрүлүп, белгиленген тартипте менчикке берилген жер жердин башка категориясына которулбайт.

9. Бул Жобонун нормалары Айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерине колдонулбайт.

 

II. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерин иштетүүгө берүү жөнүндө өтүнүчтү кароо

 

10. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлеринен жер участогун айыл чарба өндүрүшү үчүн өздөштүрүүгө берүү жөнүндө өтүнүчтү Кыргыз Республикасынын жарандары жер участогу аймагына караган тийиштүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына беришет.

Өтүнүчтө жер участогун өздөштүрүүнүн негиздемеси көрсөтүлөт, арыз ээсинин ким экенин билдирүүчү документтин көчүрмөсү жана иштетүүгө сунуш жасалып жаткан участогунун планы тиркелет.

11. Каралып жаткан жер участогун берүү же башкаруу/тескөө компетенциясына кирген жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жана жергиликтүү мамлекеттик администрация төмөнкүлөрдүн негизинде тийиштүү чечим чыгарат, алар:

— ошол жер участогунун укуктук абалы жөнүндө жергиликтүү каттоо органы берген маалымат;

— Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин "Кыргызгипрозем" жерге жайгаштыруу боюнча мамлекеттик долбоорлоо институтунун (мындан ары — "Кыргызгипрозем") кыртыштардын бонитетинин жана чабындылардын түшүмдүүлүгүнүн сапаттык абалын балл менен текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча даярдалган жер участогунун күрдүүлүгүнүн төмөндүгү жөнүндө корутундусу.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 11-сентябрындагы № 510 токтомунун редакциясына ылайык)

12. Жер участокторун өздөштүрүүгө берүү жөнүндө чечимде төмөнкүдөй маалыматтар камтылууга тийиш:

— негизи;

— жер участокторунун чегаралары жана жайгашуусунун сүрөттөмөсү, аянттары жана кадастрлык номерлери менен кошо;

— жер участогу айыл чарба жеринин кайсы түрү үчүн өздөштүрүлөөрү;

— арыз ээсине жер участогун өздөштүрүү боюнча долбоордук-сметалык документтерди даярдоо жөнүндө тапшырма.

13. Жер участокторун өздөштүрүүгө берүү же берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим кызыкдар жакка андай чечим чыгарылгандан кийин үч күндүн ичинде жиберилет.

14. Жер участокторун төмөнкүдөй учурларда өздөштүрүүгө берүүгө болбойт:

— Кыргыз Республикасынын нормативдик укуктук актыларына ылайык жер участокторун берүүгө чектөө коюлган же тыюу салынган учурда;

— айлана-чөйрөнү коргоо, өзгөчө кырдаалдар, санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл органдары терс корутунду берсе;

— өтүнүч айыл чарбалык өндүрүш үчүн өздөштүрүүдөн башкага берилсе;

— ал жерлер калктуу конуштардын башкы пландарына жана курулуш куруу пландарына ылайык алардын чегинин ичинде болсо.

15. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерин айыл чарба өндүрүшүн жүргүзүү үчүн өздөштүрүү "Кыргызгипрозем" түзүүчү долбоордук-сметалык документтин негизинде жүргүзүлөт.

 

III. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерин өздөштүрүүнүн жана эксплуатациялоого кабыл алуунун тартиби

 

16. Асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерин өздөштүрүү боюнча жумуштар ырааты менен эки этапта жүргүзүлөт (техникалык жана биологиялык иштетүү).

17. Биринчи этапта өздөштүрүлчү жерде пландоо, кыртышын сыйруу жана күрдүү кыртышты жана породаларды ташуу жана төгүү, сугат тармактарын, атайын гидротехникалык курулмаларды куруу жумуштары жана өздөштүрүүгө арналган башка иштер жүргүзүлөт.

18. Экинчи этапта жердин күрдүүлүгүн арттыруу боюнча агротехникалык жана фитомелиорациялык иштердин комплекси (биологиялык өздөштүрүү) жүргүзүлөт. Биологиялык өздөштүрүү боюнча негизги иштерге органикалык жана минералдык жер семирткичтердин керектүү дозаларын себүү, гипстөө, көп жылдык чөптөрдү, дан жана буурчак өсүмдүктөрдү себүү ж.у.с. жумуштар кирет.

19. Өздөштүрүлгөн асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлерин жергиликтүү мамлекеттик администрация дайындачу комиссия кабыл алат.

20. Комиссияны жергиликтүү мамлекеттик администрация жерди өздөштүрүүчү адамдан объекттин даярдыгы жөнүндө өздөштүрүү боюнча чыгымдарды далилдеген тийиштүү документтер тиркелген жазуу жүзүндөгү билдирүүсү алынгандан кийин беш күндүк мөөнөттүн ичинде дайындайт.

21. Өздөштүрүлгөн жерлерди өткөрүп берүү-кабыл алуу боюнча комиссиянын курамына жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациянын, жергиликтүү аксакалдар сотторунун, жергиликтүү жер жайгаштыруу жана каттоо, айлана-чөйрөнү коргоо органдарынын, айылды суу менен камсыздоо жана суу чарба органдарынын, санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдүн өкүлдөрү киргизилет.

Зарыл болсо комиссиянын ишине катышууга жерлерди өздөштүрүү долбоорлорун түзүүгө катышуучу уюмдардын адистери, эксперттер жана башкалар тартылат.

22. Өздөштүрүлгөн жерлерди өткөрүү-кабыл алууда комиссия төмөнкүлөргө милдеттүү:

— аткарылган техникалык жумуштардын бекитилген долбоорго шайкештигин текшерүүгө жана аларга баа берүүгө;

— өздөштүрүлгөн жерлердин кийинки пайдаланылышын тактоого.

23. Өздөштүрүлгөн жерлердеги эрозияга каршы, мелиорациялык жана башка курулмаларды сыноо, текшерүү боюнча бардык чыгымдар ал жерлер пайдаланууга берилген заказчынын каражаттарынын эсебинен төлөнөт.

24. Заказчы комиссияга төмөнкүдөй документтерди жана материалдарды берет:

— жерди убактылуу пайдалануу укугун күбөлөндүрчү документтер;

— айыл чарба жерлерин өздөштүрүү долбоору;

— "Кыргызгипроземдин" жер участогунун асылдуулугу төмөндүгү жана айыл чарба жерлерин өздөштүрүү боюнча долбоорлонгон иштер аткарылганы жөнүндө корутундусу.

25. Өздөштүрүлгөн жерлерди өткөрүү-кабыл алуу актысы үч нускада түзүлөт. Бир нускасы Мамкаттоонун жергиликтүү органына, экинчиси жер пайдалануучуга, үчүнчүсү — жергиликтүү мамлекеттик администрацияга берилет. Актыга өткөрүп берилчү участоктун планы тиркелет.

26. Өздөштүрүлгөн жерлерди өткөрүү-кабыл алуу актысы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында жана/же мамлекеттик администрацияда каралат, алар кароонун жыйынтыгы боюнча тийиштүү чечим чыгарышат.

27. (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 11-сентябрындагы № 510 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

28. Айыл чарбасында пайдалануу үчүн өздөштүрүлчү жерлер күрдүүлүгү толук калыбына келгенге чейин жерди эсепке алуу документтеринин "Мелиорациялык даярдоо стадиясында турган жерлер" графасында эсепке алынат. Мелиорациялык даярдоо бүткөндөн кийин жер участоктор жерлердин тийиштүү түрлөрүнө белгиленген тартипте киргизилет.

29. Өздөштүрүлгөн жерлер айыл чарбада пайдаланууга жарактуу, пландаштырылган, күрдүү топурак кыртыш каптаган, зарыл болсо жолдор, коллектордук-дренаждык тармак жана долбоорго ылайык башка коммуникациялар менен камсыздалган болууга тийиш. Жер участоктор заманбап механикалаштырылган машиналарды колдонуп айыл чарба жумуштарын жүргүзүүгө ыңгайлуу, жер астындагы суулардын деңгээли өсүмдүктөр өсүшү үчүн оптималдуу шарттарды камсыздагыдай болууга тийиш.

30. "Кыргызгипрозем" долбоордук-сметалык документтер боюнча аткарылчу жумуштардын сапатына автордук көзөмөл жүргүзүлүшүн камсыздайт.

 

IV. Өздөштүрүүгө берилген жер участогуна укуктун токтотулушу

 

31. Ушул Жободо каралган тартипте берилген асылдуулугу төмөн айыл чарба жерлериндеги жер участокко убактылуу пайдалануу укугу төмөнкүдөй учурларда токтотулушу мүмкүн:

а) эгер жер пайдалануучу үч жылдын ичинде жер участокту өздөштүрүүгө киришпесе;

б) эгер жер пайдалануучу жүргүзүүчү иштер жанаша жер пайдалануулардын мелиорациялык абалы орчундуу начарлашына, жерлердин деградациясына, эрозиялык процесстердин күчөшүнө, жер көчкү процесстерине жана башка факторлорго дуушарлантышы мүмкүн болсо.

32. Эгер жер пайдалануучу өздөштүрүү үчүн берилген жер участокту убактылуу пайдаланчу мөөнөттө долбоордук-сметалык документтерде каралган иш-чараларды:

— жер пайдалануучуга көз карандысыз шарттардын айынан камсыздабаса, анда жер участогун убактылуу пайдалануу мөөнөтү 7ден 10 жылга чейин узартылышы мүмкүн;

— эгер толук баарын камсыздабаса, анда жер участогу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же жергиликтүү мамлекеттик администрациянын карамагына кайра алынат жана белгиленген тартипте башка жактарга берилиши мүмкүн.

 Урматтоо менен,

Муратбек Азимбаев

 • Вам ответил
  28.09.2021

   ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления малопродуктивных сельскохозяйственных угодий для освоения и ведения сельскохозяйственного производства,  утвержденное  постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 июня 2008 года № 306 (В редакции постановления Правительства КР от 11 сентября 2013 года № 510http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/94714/20?cl=ru-ru&mode=tekst

  I. Общие положения

  1. Настоящее Положение о порядке предоставления малопродуктивных сельскохозяйственных угодий для освоения и ведения сельскохозяйственного производства (далее — Положение) разработано в соответствии со статьей 32 Земельного кодекса Кыргызской Республики.

  2. Малопродуктивные сельскохозяйственные угодья — сельскохозяйственные угодья, имеющие маломощный и бесструктурный почвенный слой с низким баллом бонитета и требующие больших затрат по их мелиоративному улучшению.

  3. К малопродуктивным сельскохозяйственным угодьям относятся:

  — пашня богарная, залежь — с баллом бонитета не выше 20, с урожайностью в зерновых единицах менее 5 ц/га, подверженная деградации в результате разрушения верхнего почвенного покрова, почвы очень сильно эродированные, сильно засоленные и солончаки, сильно заболоченные, сильно каменистые, сильно солонцеватые и солонцы;

  — земли, занятые многолетними насаждениями, — с баллом бонитета не выше 20, с урожайностью в зерновых единицах менее 5,6 ц/га, засохшие в результате отсутствия воды и источника орошения, очень сильно засолены и осолонцованы, закустарены, сильно каменистые, не дающие плодов и ягод;

  — сенокосы — с баллом бонитета не выше 20, с урожайностью в кормовых единицах менее 2,8 ц/га, сильно каменистые и заболоченные, сильно засоленные и солончаки, сильно солонцеватые и солонцы, находящиеся в условиях длительного, избыточного увлажнения;

  — (абзац пятый утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 11 сентября 2013 года № 510)

  (В редакции постановления Правительства КР от 11 сентября 2013 года № 510)

  4. Основная цель освоения малопродуктивных сельскохозяйственных угодий — воспроизводство плодородия почв, повышение продуктивности земель, используемых в сельскохозяйственном производстве, сохранение экологического равновесия в природе.

  5. Объектами освоения являются малопродуктивные сельскохозяйственные угодья, указанные в пункте 3 настоящего Положения, находящиеся в государственной собственности (кроме земель государственного лесного фонда, земель особо охраняемых природных территорий).

  6. Малопродуктивные сельскохозяйственные угодья предоставляются под освоение для ведения сельскохозяйственного производства на период освоения, во временное пользование сроком от 7 до 10 лет.

  Землепользователь осуществляет соответствующие строительные и мелиоративные мероприятия по освоению земельного участка на основании проектно-сметной документации.

  7. Освоенный земельный участок может быть предоставлен в собственность в соответствии c требованиями настоящего Положения по истечении срока пользования.

  8. Освоенный земельный участок, предоставленный в установленном порядке в собственность, не переводится в другую категорию земель.

  9. Нормы настоящего Положения не распространяются на земли Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий.

  II. Рассмотрение ходатайства о предоставлении малопродуктивных сельскохозяйственных угодий под освоение

  10. Ходатайство о предоставлении земельного участка малопродуктивных сельскохозяйственных угодий под освоение для ведения сельскохозяйственного производства подается гражданами Кыргызской Республики в соответствующий орган местного самоуправления, на территории которого находится земельный участок.

  В ходатайстве указывается обоснование освоения земельного участка прилагаются копия документа, удостоверяющая личность заявителя, и план предлагаемого к освоению земельного участка.

  11. Орган местного самоуправления и местная государственная администрация, в чьей компетенции находится предоставление или управление/распоряжение рассматриваемого земельного участка, выносит соответствующее решение на основании:

  — информации о правовом положении данного земельного участка, представленной местным регистрационным органом;

  — заключения Государственного проектного института по землеустройству "Кыргызгипрозем" Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики (далее — "Кыргызгипрозем") о малопродуктивности земельного участка, подготовленного по результатам обследования качественного состояния в баллах бонитета почв и урожайности сенокосов.

  (В редакции постановления Правительства КР от 11 сентября 2013 года № 510)

  12. Решение о предоставлении земельных участков под освоение должно содержать следующие сведения:

  — основания;

  — границы и описание местоположения земельных участков, включая их площадь и кадастровые номера;

  — под какой вид сельскохозяйственных угодий земельный участок осваивается;

  — поручение заявителю на разработку проектно-сметной документации по освоению земельного участка.

  13. Решение о предоставлении земельных участков под освоение либо об отказе направляется заинтересованному лицу в течение трех дней со дня принятия такого решения.

  14. Предоставление земельных участков под освоение не допускается:

  — в случае установления в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики ограничения в предоставлении земельных участков под освоение либо запрета;

  — при наличии отрицательного заключения органов охраны окружающей среды, чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического надзора;

  — при подаче ходатайства под освоение не для сельскохозяйственного производства;

  — при расположении этих земель в границах населенных пунктов в соответствии с их генеральными планами и планами застройки.

  15. Освоение малопродуктивных сельскохозяйственных угодий для ведения сельскохозяйственного производства осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией, разрабатываемой "Кыргызгипроземом".

  III. Порядок освоения и приемки в эксплуатацию освоенных малопродуктивных сельскохозяйственных угодий

  16. Работы по освоению малопродуктивных сельскохозяйственных угодий выполняются последовательно в два этапа (техническое и биологическое освоение).

  17. На первом этапе проводятся работы по планировке, снятию, транспортировке и нанесению почв и плодородных пород на осваиваемые земли, строительству ирригационных сетей, специальных гидротехнических сооружений и другие мероприятия, направленные на освоение.

  18. На втором этапе проводится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий (биологическое освоение) по повышению плодородия земель. К основным мероприятиям по биологическому освоению относятся внесение необходимых доз органических и минеральных удобрений, гипсование, посев многолетних трав, злаковых и бобовых культур и т.д.

  19. Приемка освоенных малопродуктивных сельскохозяйственных угодий производится комиссией, назначаемой местной государственной администрацией.

  20. Комиссия назначается местной государственной администрацией не позднее чем в пятидневный срок после получения письменного извещения от лица, проводившего освоение земель, о готовности объекта к передаче с предоставлением в комиссию соответствующих документов, подтверждающих затраты по освоению.

  21. В состав комиссии по приему-передаче освоенных земель включаются представители органа местного самоуправления, местной государственной администрации, местных судов аксакалов, местных органов землеустройства и регистрации, охраны окружающей среды, сельского и водного хозяйства санитарно-эпидемиологического надзора.

  При необходимости к участию в работе комиссии привлекаются специалисты организаций, участвовавших в разработке проектов освоения земель, эксперты и другие.

  22. При прием-передаче освоенных земель, комиссия обязана:

  — проверить соответствие выполненных технических работ утвержденному проекту и дать им оценку;

  — уточнить последующее использование освоенных земель.

  23. Все затраты по испытанию, при проверке противоэрозионных, мелиоративных и других сооружений на освоенных землях осуществляется за счет средств заказчика, которым были предоставлены в пользование эти земли.

  24. Заказчик представляет комиссии следующие документы и материалы:

  — документы, удостоверяющие право временного пользования землей;

  — проект освоения сельскохозяйственных угодий;

  — заключения "Кыргызгипрозема" о малопродуктивности земельного участка и о выполнении запроектированных работ по освоению сельскохозяйственных угодий.

  25. Акт прием-передачи освоенных земель установленной формы составляется в трех экземплярах. Один экземпляр направляется местному органу Госрегистра, второй — землепользователю, третий — местной государственной администрации. К акту прилагается план передаваемого участка.

  26. Акт прием-передачи освоенных земель рассматривается органом местного самоуправления и/или местной государственной администрацией, которые по результатам рассмотрения принимают соответствующее решение.

  27. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 11 сентября 2013 года № 510)

  28. Осваиваемые земли для использования в сельском хозяйстве, до полного восстановления плодородия, учитываются в земельно-учетной документации в графе "Земли, находящиеся в стадии мелиоративной подготовки". После завершения мелиоративной подготовки земельные участки зачисляются в соответствующие виды угодий в установленном порядке.

  29. Освоенные земли должны быть пригодны для использования в сельском хозяйстве, спланированы, покрыты плодородным почвенным слоем, обеспечены в необходимых случаях дорогами, коллекторно-дренажной сетью и другими коммуникациями и устройствами в соответствии с проектом. Земельные участки должны быть удобными для выполнения сельскохозяйственных работ с применением современных механизированных машин, иметь уровень грунтовых вод, обеспечивающий оптимальные условия для произрастания растений.

  30. "Кыргызгипрозем" обеспечивает осуществление авторского надзора за качеством выполняемых работ по проектно-сметной документации.

  IV. Прекращение права на земельный участок, предоставленный под освоение

  31. На земельный участок малопродуктивных сельскохозяйственных угодий, предоставленный в порядке, предусмотренном настоящим Положением, может быть прекращено право временного пользования в следующих случаях:

  а) если землепользователь в течение трех лет не приступил к освоению земельного участка;

  б) если мероприятия, осуществляемые землепользователем, могут привести к существенному ухудшению мелиоративного состояния смежных землепользований, деградации земель, усилению эрозионных процессов, оползневым процессам и другим факторам.

  32. В случае, если землепользователем в сроки временного пользования земельным участком, предоставленным для освоения, не были обеспечены мероприятия, предусмотренные проектно-сметной документацией:

  — по причинам, не зависящим от землепользователя, то срок временного пользования на земельный участок может быть пролонгирован от 7 до 10 лет;

  — полностью, то земельный участок возвращается в ведение органа местного самоуправления или местной государственной администрации и может быть предоставлен иным лицам в установленном порядке.

  С уважением,

  Муратбек Азимбаев

  тел.: 0700987794; 0776987794 WhatsApp, Telegram, Signal

  Эл.почта: muratbek@azimbaev.pro

  Skype: muratbek.azimbaev

  Очень Важно! Дисклеймер (англ. Disclaimer) — письменный отказ от ответственности за возможные деликтные последствия того или иного поступка в результате действий заявившего данный отказ либо третьих лиц. Под деликтными понимаются любые виды ответственности заявителя. Вы можете не соглашаться с частным мнением Муратбека Азимбаева по вашим вопросам на этом портале http://www.law.kg. Муратбек Азимбаев не даёт заявлений или гарантий, прямых или косвенных, в отношении полноты, точности, достоверности или соответствия содержимого за мнение по вашим вопросам. Мнения Муратбека Азимбаева на портале http://www.law.kg носят информативный характер и не является юридической и иной консультацией. Для изучении ответа на любой из вопросов обращайте внимание на дату публикации. Если с момента размещения ответа прошло значительное количество времени, законодательство, которым регламентируется конкретный вопрос, могло измениться. Соответственно, предложенное Муратбеком Азимбаевым решение может оказаться неактуальным. Муратбек Азимбаев не несет ответственность за любые прямые или косвенные или аналогичные убытки или ущерб любого рода, возникшие в связи с мнением на ваши вопросы на портале http://www.law.kg, за  неточность или упущения,  а также любым решением, которое принимают посетители портала http://www.law.kg на основе информации от Муратбека Азимбаева. Ссылки на ответ на ваш вопрос на портале http://www.law.kg только  с разрешения Муратбека Азимбаева

  Авторизация
  *
  *
  Регистрация
  *
  *
  *
  Пароль не введен
  *
  Поставьте галочку
  Генерация пароля